Address: No. 1914, 19th Floor, Unit 2, Building 3, No. 78, Shangding Road, Zhengzhou Area (Zhengdong), Henan Pilot Free Trade Zone

Address: No. 1914, 19th Floor, Unit 2, Building 3, No. 78, Shangding Road, Zhengzhou Area (Zhengdong), Henan Pilot Free Trade Zone